OVER
ANAFYLAXIE


Anafylaxie is een ernstige, mogelijks dodelijke allergische reactie

Sommige allergieën kunnen leiden tot een ernstige allergische reactie, ook wel anafylaxie genoemd. Anafylaxie kan levensbedreigend zijn. De symptomen kunnen snel optreden of binnen een paar uur na contact met een allergeen. Een snelle behandeling kan uw leven redden. Indien een arts u een auto-injector met adrenaline heeft voorsgeschreven, gebruik deze dan onmiddellijk indien symptomen van anafylaxie optreden.

VEELVOORKOMENDE
OORZAKEN

Veelvoorkomende oorzaken van anafylaxie zijn wespen- en bijensteken en voedsel, zoals pinda’s, noten, sesamzaad, vis, schaal- en schelpdieren, zuivelproducten en ei. Andere mogelijke oorzaken zijn latex, penicilline en een aantal andere geneesmiddelen.

In sommige gevallen kan vermoeidheid of inspanning, eventueel in combinatie met andere factoren zoals voedsel of geneesmiddelen, anafylaxie veroorzaken. Kou kan ook een oorzaak zijn. In zeldzame gevallen treedt er een reactie op zonder klaarblijkelijke oorzaak.

Symptomen

 • Jeuk, met name onder de voeten, in de handen of op het hoofd
 • Een prikkend gevoel in de mond
 • Zwelling in de mond of keel, op de lippen of ogen
 • Jeuk, roodheid of netelroos op de huid
 • Duizeligheid, onrustig gevoel, koud zweet
 • Buikpijn, misselijkheid of braken
 • Kortademigheid of astmatische symptomen
 • Plotselinge vermoeidheid, lage bloeddruk of flauwvallen
 • Desoriëntatie of bewusteloosheid

Kritieke symptomen:

 • U hebt mogelijk moeite met ademen, uw mond en keel raken gezwollen, u voelt zich plotseling moe of duizelig of u merkt dat de symptomen continu verergeren. Hebt u last van deze kritieke symptomen, injecteer dan onmiddellijk adrenaline. Bel 112 en maak melding van anafylaxie.

Behandeling

De beste manier om allergische reacties of anafylaxie te voorkomen, is door allergenen te vermijden waarvoor u gevoelig bent.

Adrenaline vormt een eerstelijnsbehandeling voor anafylaxie.

Indien een arts u een auto-injector met adrenaline heeft voorsgeschreven, gebruik deze dan onmiddellijk indien symptomen van anafylaxie optreden.

Hoe adrenaline werkt

Anafylaxie wordt veroorzaakt als stoffen plotseling uit cellen vrijkomen en in bloed en weefsel terechtkomen. Deze stoffen, met name histamine, hebben invloed op de bloedvaten en veroorzaken zwellingen in de mond en keel. De bloeddruk daalt en er kan buikpijn optreden. Vervolgens kan de patiënt last krijgen van duizeligheid, flauwvallen en in shock raken.

Adrenaline vernauwt de bloedvaten snel en ontspant de gladde spieren in de longen. Hierdoor kan de patiënt beter ademen, wordt het hart gestimuleerd en zwellen het gezicht en de lippen niet verder op.

Antihistamine- en steroïdetabletten

Antihistamine vermindert netelroos, jeuk en irritatie. Cortison vermindert het risico op vertraagde reacties die soms uren na het contact met allergenen kunnen optreden.

Risicogroepen

Iemand bij wie eerder anafylaxie is opgetreden, ongeacht de oorzaak, loopt opnieuw risico in de toekomst. Hebt u eerder een anafylactische reactie gehad, ook als die licht was, dan dient u contact op te nemen met uw arts.

Werd de reactie veroorzaakt door pinda, schaal- of schelpdieren of vis, dan mag u die niet negeren, ook niet indien de reactie mild was. Dit is met name belangrijk als de reactie werd veroorzaakt door pinda. Dit geldt ook voor bepaalde geneesmiddelen, insectenbeten of -steken of latex. Uw arts kan u essentiële informatie geven en geschikte medicatie voorschrijven.

Goed
voorbereid

Laat uw vrienden, collega’s en leraren weten dat u risico op anafylaxie loopt en laat ze zien hoe ze uw auto-injector met adrenaline moeten gebruiken. Leg uit wat ze in een noodsituatie moeten doen en dat ze 112 moeten bellen.

Indien er een
anafylactische reactie optreedt

   Onderschat niet de ernst van een allergische reactie. Gebruik uw auto-injector met adrenaline volgens de instructies van uw arts. Gebruik bij twijfel uw auto-injector met adrenaline. De injector kan uw leven redden. Ga vervolgens liggen met uw benen iets omhoog.

• Bel 112 en maak melding van anafylaxie. Noem uw naam, locatie en telefoonnummer.

• Zorg er indien mogelijk voor dat er iemand buiten wacht op de ambulance. Haal de deur van het slot.

• Laat het ambulancepersoneel of de arts weten welke geneesmiddelen u hebt genomen en wat u hebt gedaan.

• Hebt u antihistamine of steroïdetabletten voorgeschreven gekregen, dan hebben die niet hetzelfde onmiddellijke effect dat adrenaline heeft om anafylaxie tegen te gaan.