WANNEER
GEBRUIKT U
EMERADE® ?

Emerade® is een adrenaline auto-injector voor de spoedbehandeling van anafylaxie, veroorzaakt door voeding, geneesmiddelen, insectenbeten, andere allergenen of inspanning. Voor gebruik moet u aandachtig de bijsluiter lezen, en bij nood de instructies op de pen volgen. Ook familieleden, verzorgers of leraren moeten de pen leren gebruiken.

clock-iconSymptomen van anafylaxie kunnen zich snel ontwikkelen binnen enkele minuten
of uren na contact met een allergeen.

tick-iconAdrenaline helpt uw bloeddruk te verhogen, stimuleert uw hart en verbetert uw
ademhaling.

DRAAG ALTIJD UW EMERADE® PEN BIJ U

SYMPTOMEN
KUNNEN ZIJN

 

 • Moeilijke ademhaling, piepende ademhaling
 • Jeuk, vooral onderaan de voeten, aan handen
  en hoofd
 • Prikkend gevoel in de mond
 • Zwelling van de mond, keel, lippen of ogen
 • Jeuk, roodheid of netelroos ergens op het
  lichaam
 • Duizeligheid, angst, koud zweet
 • Buikpijn, misselijkheid of braken
 • Plotselinge moeheid, verlaagde bloeddruk
  of flauwvallen
 • Gevoel van desoriëntatie of verlies van bewustzijn
 • Zwakke pols

KRITISCHE
SYMPTOMEN

 

 • U vindt het moeilijk om te ademen, uw mond of keel zwelt op, u voelt zich plots moe en duizelig, of ervaart een voortdurende verslechtering

Als u deze kritische symptomen ervaart,
injecteer dan onmiddelijk EMERADE®
Bel 112 en zeg: ‘ANAFYLAXIE’