Emerade® is een adrenaline auto-injector voor de spoedbehandeling van anafylaxie, veroorzaakt door voeding, geneesmiddelen, insectenbeten, andere allergenen of inspanning.

  • Emerade® heeft slechts één grote naalduitgang.
  • Er is een naaldbescherming na gebruik om te beschermen tegen prikongelukken.

DEZE SITE BEVAT RISICO MINIMALISATIE MATERIALEN VOOR EMERADE® (ADRENALINE), DIE ZIJN BEOORDEELD DOOR HET COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN (CBG). DEZE MATERIALEN BESCHRIJVEN AANBEVELINGEN OM BELANGRIJKE RISICO’S VAN HET GENEESMIDDEL TE BEPERKEN OF TE VOORKOMEN.